Redge Technologies

Oferta Redge Media została wzbogacona o nowe możliwości, takie jak m.in. CDN Selektor, usprawnione zarządzanie sesjami oraz różne prędkości odtwarzania.

Oferta Redge Media została wzbogacona o nowe możliwości, takie jak m.in. CDN Selektor, usprawnione zarządzanie sesjami oraz różne prędkości odtwarzania.

Platforma Redge Media została wzbogacona o nowe funkcje, takie jak CDN Selektor, który umożliwia realizację scenariuszy Multi-CDN, syndykację treści, usprawnione zarządzanie sesjami, różne prędkości odtwarzania i wiele innych.

Platforma Redge Media VDP została rozszerzona o CDN Selektor - rozwiązanie oferowane w modelu usługowym (SaaS) i służące do zarządzania ruchem z wykorzystaniem wielu systemów CDN, co umożliwia precyzyjną kontrolę nad strategią dystrybucji treści, ograniczenie kosztów oraz poprawę jakości przesyłania strumieniowego. Usługa pozwala na zdefiniowanie kryteriów wyboru dostawców CDN, w oparciu o różnorodne reguły – biznesowe i techniczne. Elementem usługi jest także interfejs API, który pozwala na zwrotne przekazywanie istotnych informacji, takich jak aktualna przepustowość, czy jakość przesyłania strumieniowego w konkretnym systemie CDN. Dane te są następnie wykorzystywane przez algorytmy wyboru dostawcy CDN. Dla każdej reguły istnieje możliwość definiowania przedziałów czasowych, w których reguła jest aktywna. Zarządzanie i konfiguracja usługi odbywają się za pośrednictwem interfejsu użytkownika dostępnego w przeglądarce internetowej.  

Platforma Redge Media SDP została z kolei wzbogacona o mechanizmy syndykacji treści, które umożliwiają prezentację (osadzanie) materiałów wideo w zewnętrznych serwisach.  

Redge-Media-Content-Syndication

Funkcja klasyfikacji wiekowej (player age rating) zapewnia zgodność z globalnymi standardami prawnymi i oferuje dostosowanie do różnych wymagań na całym świecie. Umożliwia to właścicielom platform przestrzeganie różnych przepisów dotyczących klasyfikacji wiekowej przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa treści za pomocą ikon. Ikony symbolizują kategorię treści o tematyce, która może być nieodpowiednia dla młodszych odbiorców. 

Redge-Media-Player-Age-rating

Wprowadzono prędkość odtwarzania dla urządzeń mobilnych umożliwiając użytkownikom wybór prędkości odtwarzania zgodnie z ich potrzebami. Opcje prędkości treści mogą być ustawiane i konfigurowane przez operatorów CMS w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności. 

Redge-Media-Player-Speed

Ukończono kolejny etap wdrożenia architektury opartej o mikroserwisy oraz rozdzielania komponentów. Zarządzanie sesjami, które umożliwia egzekwowanie zasad biznesowych, takich jak ograniczenie liczby sesji i urządzeń w ramach konta użytkownika, jest teraz obsługiwane przez nowy komponent, działający w modelu multi-tenant. Sprawia to, że platforma jest bardziej odpowiednia do wdrażania w publicznych chmurach obliczeniowych i bardziej odporna na ekstremalne obciążenia. Ta sama architektura została zastosowana w przypadku komponentu Redge Media Tracking, który pełni rolę data lake i przechowuje informacje analityczne związane z użytkowaniem aplikacji przez końcowych użytkowników oraz jakością przesyłania wideo (QoE).

Redge-Media-Session-DB-Session-Management

W ramach SDP Service Management Dashboard wprowadzono znaczące ulepszenia w konfiguracji podserwisów działających w modelu multi-tenant, czyniąc go prostszym i łatwiejszym w użyciu. Dzięki temu platforma Redge Media jest jeszcze lepsza w przypadku wdrożeń wielośrodowiskowych. 

„Plan Rozwoju Produktu Redge Media odzwierciedla nasze podejście zorientowane na klienta. Łącząc potrzeby rynku z naszą wiedzą branżową, ulepszyliśmy naszą platformę SDP, aby zwiększyć zasięg i widoczność treści wideo oraz poprawić skalowalność i kontrolę” - komentuje Radosław Józwik, Dyrektor Działu Rozwiązań Multimedialnych.

„Redge Media CDN cieszy się zaufaniem czołowych nadawców i operatorów telekomunikacyjnych w regionach CEE i MENA, stanowiąc kompleksowy ekosystem do dystrybucji wideo liniowego oraz na żądanie, a także strumieni audio, z nieograniczoną skalowalnością. Dzięki CDN Selektor dodatkowo jesteśmy w stanie obsługiwać scenariusze Multi-CDN” - komentuje Wojtek Turak, Dyrektor Działu Usług Multimedialnych.

Czytaj kolejne