Aktualizacja Redge Media Origin dla HbbTV

Redge Media Origin został zaktualizowany do obsługi urządzeń HbbTV. Aktualizacja umożliwiła odtwarzanie wideo na telewizorach w aplikacjach HbbTV, zarówno w przypadku zawartości nieszyfrowanej, jak i DRM.

Redge Media Origin został zaktualizowany do obsługi urządzeń HbbTV. Aktualizacja umożliwiła odtwarzanie wideo na telewizorach w aplikacjach HbbTV, zarówno w przypadku zawartości nieszyfrowanej, jak i DRM. Projekt został zrealizowany we współpracy z wiodącym nadawcą naziemnym w Polsce w celu wsparcia ekspansji usług wideo HbbTV.

„HbbTV to know-how. Aby wideo mogło być odtwarzane na telewizorach HbbTV, musieliśmy dostosować Redge Media Origin w zakresie struktury manifestów i kontenerów wideo, zarówno dla DASH, jak i HLS. Był to iteracyjny proces zdobywania wiedzy z ciągłymi kontrolami wielu urządzeń w naszym środowisku testowym oraz po stronie naszego partnera telewizyjnego. Na pewno w przyszłości pojawią się telewizory wymagające dalszych dostosowań, ale dzięki naszej technologii i procesowi rozwoju jesteśmy gotowi na to wyzwanie” – mówi Wojciech Turak, dyrektor Redge Media Video Delivery.

Redge Media Origin podąża za paradygmatem CDN 3.0 dzięki swojej rozproszonej i całkowicie skalowalnej architekturze. Jego węzły odtwarzania znajdują się jak najbliżej użytkowników końcowych. Ich przetwarzanie brzegowe, poza zwykłym opakowaniem, może również personalizować manifesty do dynamicznego wstawiania reklam lub do znakowania wodnego treści OTT, co jest niezbędne w spersonalizowanym dostarczaniu wideo o wysokiej wartości. Wraz z aktualizacją HbbTV funkcje te stały się dostępne dla ekosystemu HbbTV, w którym DAI jest ważnym czynnikiem generującym przychody.

Czytaj kolejne

Wirtualna Polska korzysta z Redge Media DRM

News|

Redge Media DRM został wdrożony w serwisach wideo online Wirtualnej Polski. Zapewnia rozwiązanie klasy Multi-DRM oparte o technologię Google Widevine, Microsoft PlayReady i Apple FairPlay dla WP Pilot.

Zapraszamy
do kontaktu

Umiemy dostosować technologię do potrzeb. Dlatego z uwagą słuchamy, w czym możemy pomóc.

Kontakt
Przejdź do góry