Redge Technologies – koniec 2020 przyniósł kilka zmian

Pod koniec 2020 r. odbyła się zmiana struktury właścicielskiej.

Pod koniec 2020 r. nastąpił duży rozwój dotyczący własności firmy Redge Technologies, znanej wcześniej jako Atende Software.

W dniu 29 grudnia 2020 r. zawarta została umowa sprzedaży 100% udziałów w Atende Software, spółki należącej do grupy kapitałowej Atende S.A. Nabywcą jest spółka powiązana z Custodia Capital, firmą inwestycyjną wspierającą małe i średnie podmioty w Europie Środkowo-Wschodniej.  Wartość transakcji wyniosła 52,5 mln zł.

Spółka Atende Software powstała w 2007 r. i od początku swojej działalności operacyjnej koncentrowała się na rozwoju i komercjalizacji autorskiej platformy technologicznej redGalaxy, stanowiącej podstawę do budowy serwisów telewizji internetowej. Począwszy od 2015 r., spółka rozwija również platformę redGuardian, pierwszy w kraju system klasy operatorskiej, służący do ochrony przed atakami DDoS. Dziś platformy te znane są odpowiednio jako Redge Media i Redge Guardian.

– Jestem dumny, że będąc częścią grupy Atende, stworzyliśmy spółkę, która w ciągu dziesięciu lat stała się liderem technologii OTT i streamingowej w Polsce. Przed nami kilka lat intensywnej pracy – tak, aby produkty były rozpoznawalne nie tylko na naszym rynku, ale również globalnie – komentuje Przemysław Frasunek, inwestor i członek zarządu Redge Technologies.

– Prowadzony przez dotychczasowy zarząd światowej klasy zespół inżynierów stworzył niekwestionowanego lidera technologii telewizji internetowej w Polsce. Będziemy wspierać Redge Technologies w dalszym rozwoju innowacyjnych rozwiązań multimedialnych dla obecnych klientów spółki, a także w ekspansji – tak produktowej, jak i geograficznej. Dziękujemy za zaufanie zarządowi spółki i sprzedającemu – Atende. Chcę również wspomnieć, iż cała transakcja została przeprowadzona w czasach pandemii, a zatem w większości zdalnie, co trafnie pokazuje nieuniknioną i postępującą migrację komunikacji i multimediów do Internetu. –komentuje Tomasz Potapczuk, dyrektor Custodia Capital i wiceprzewodniczący rady nadzorczej Redge Technologies po zmianie właścicielskiej.

Custodia Capital jest firmą inwestycyjną skupiającą się na inwestycjach typu private equity na rynku przedsiębiorstw sektora SME w Polsce. Custodia Capital inwestuje w „małych liderów” z ukrytym potencjałem szybkiego rozwoju i ekspansji w swoich segmentach.

Czytaj kolejne

Redge Media CDN rozszerza swój zasięg na Czechy

News|

Czechy to kolejny kraj, w którym uruchomiony został węzeł Redge Media CDN. Ta inwestycja wzmacnia pozycję Redge Media na rynku chmurowych rozwiązań wideo w Czechach, Słowacji, Austrii i południowych Niemczech.

Zapraszamy
do kontaktu

Umiemy dostosować technologię do potrzeb. Dlatego z uwagą słuchamy, w czym możemy pomóc.

Kontakt
Przejdź do góry