Czekamy
na sygnał!

Chcesz nawiązać kontakt? Możesz umówić się z nami na rozmowę w ciągu godzin pracy albo wysłać maila.

Umów spotkanie

Napisz wiadomość na adres info@redge.com

ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa

tel. +48 22 255 11 00
fax: +48 22 255 15 50

e-mail: info@redge.com

Redge Technologies Sp. z o.o.
NIP: 113-268-73-65
REGON: 141103558
KRS: 0000287417
(Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy KRS), kapitał zakładowy: 500 000 PLN