Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

   Dane osobowe
   Dane kontaktowe
   Wykształcenie (ukończone szkoły)

   Wykształcenie

   Nazwa szkoły

   Data rozpoczęcia

   Data zakończenia

   Stopień naukowy

   Ilośc lat szkoły

   Specjalność
  • DODAJ

   Kwalifikacje zawodowe

   Ukończony kurs / certyfikat


  • DODAJ

   Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (wyłącznie umowy o pracę)

   Nazwa firmy

   Stanowisko

   Miejsce pracy

   Od

   Do


  • DODAJ

  • Podpis fizycznyKwalifikowany podpis elektroniczny