Kwestionariusz dla pracownika

   Dane osobowe
   Adres zamieszkania
   Stan rodzinny

   Pokrewieństwo

   Imię i nazwisko

   Data urodzenia

   Czy się uczy

   Zasiłek rodzinny

   Zasiłek pielęgnacyjny  • DODAJ

   Inne dane osobowe pracownika niezbędne do korzystania ze szczególnych uprawnień przewidzianych prawem pracy
   Kwalifikacje zawodowe

   Ukończońy kurs / certyfikat


  • DODAJ

   Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (wyłącznie umowy o pracę)

   Nazwa firmy

   Stanowisko

   Miejsce pracy

   Od

   Do


  • DODAJ

   Osoba którą należy zawiadomić w razie wypadku