Redge Media CDN rozszerza swój zasięg na Czechy

Czechy to kolejny kraj, w którym uruchomiony został węzeł Redge Media CDN. Ta inwestycja wzmacnia pozycję Redge Media na rynku chmurowych rozwiązań wideo w Czechach, Słowacji, Austrii i południowych Niemczech.

Czechy to kolejny kraj, w którym uruchomiony został węzeł Redge Media CDN. Ta inwestycja wzmacnia pozycję Redge Media na rynku chmurowych rozwiązań wideo w Czechach, Słowacji, Austrii i południowych Niemczech.

Nowy węzeł w Pradze zwiększa przepustowość paneuropejskiej sieci CDN o kolejne 400 Gbps. Dzięki unikalnej architekturze opartej o mikroserwisy, Redge Media CDN oferuje funkcjonalności rozproszonego serwera origin, takie jak: pakowanie treści w locie, zabezpieczanie z wykorzystaniem DRM i steganografii, dynamiczne wstrzykiwanie reklam po stronie serwera (SSAI) i skalowanie obrazów. Redge Media CDN stanowi kompleksowy ekosystem do dystrybucji wideo liniowego oraz na żądanie, a także strumieni audio, z nieograniczoną skalowalnością.

Uruchomiony w Pradze węzeł to także nowe serwery systemu Redge Guardian, którego przeznaczeniem jest ochrona przed wieloterabitowymi atakami klasy DDoS.

“Redge Media CDN został zaprojektowany wedle paradygmatu CDN 3.0, którego esencją są aktywne węzły brzegowe, nieograniczona skalowalność oraz możliwość zarządzania przepływem ruchu między instalacjami on-prem oraz w chmurze. Taka architektura pozwala na efektywną realizację scenariuszy dynamic ad insertion (DAI). Ponadto, operatorzy telekomunikacyjni mogą zoptymalizować całkowity koszt CDN dzięki dynamicznemu zarządzaniu przepływem ruchu i kierowaniem ponadnormatywnego ruchu na węzły w chmurze.” – mówi Wojtek Turak, Dyrektor Redge Media Video Delivery Platform.

Zespół Redge Technologies uczestniczy w DVB World Forum w Brukseli w środę 18 maja 2022, prezentując architekturę i korzyści koncepcji CDN 3.0.

Czytaj kolejne

Redge Media CDN rozszerza swój zasięg na Czechy

News|

Czechy to kolejny kraj, w którym uruchomiony został węzeł Redge Media CDN. Ta inwestycja wzmacnia pozycję Redge Media na rynku chmurowych rozwiązań wideo w Czechach, Słowacji, Austrii i południowych Niemczech.

Zapraszamy
do kontaktu

Umiemy dostosować technologię do potrzeb. Dlatego z uwagą słuchamy, w czym możemy pomóc.

Kontakt
Przejdź do góry