Redge Technologies
<g>The technology behind</g> the play button

RedgeMedia

The technology behind the play button

Redge Media to kompletna platforma technologiczna do budowy telewizji internetowej (OTT), przeznaczona m.in. dla dostawców treści i operatorów telekomunikacyjnych. W jej skład wchodzą produkty odpowiedzialne za dostarczanie treści – CDN (origin i edge), transkodery, rozwiązanie multi-DRM oraz produkty odpowiedzialne za zarządzanie treścią – CMS, DAM (digital asset management), jak również aplikacje dla wszystkich istotnych urządzeń końcowych. Platforma jest dostępna w chmurze lub w modelu wdrożeniowym.

Więcej o Redge Media
<g>The technology behind</g> the play button
<g>The technology behind</g> high scalability

RedgeGuardian

The technology behind high scalability

Redge Guardian to programowe rozwiązanie klasy operatorskiej, służące do bardzo wydajnego przetwarzania ruchu sieciowego – na poziomie 100 milionów pakietów na sekundę na pojedynczym węźle systemu. Najważniejszą cechą Redge Guardian jest unikalna architektura dataplane. Zastosowania Redge Guardian to przede wszystkim DPI (głęboka inspekcja pakietów), mitygacja wolumetrycznych ataków DDoS, jak również wysokowydajna i skalowana obsługa warstwy user plane w sieciach 4G/5G.

Więcej o Redge Guardian
<g>The technology behind</g> high scalability