Redge Technologies
fundusze_pl-PL
rp_pl-PL
mazowsze_pl-PL
ue_ef_pl-PL

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Numer projektu: RPMA.01.02.00-14-b512/18-00.

Informacja o projekcie

Celem projektu jest opracowanie architektury systemu bazującego na inteligentnej analizie otoczenia.

Koszt całkowity projektu [zł]:

7 434 280

Kwota dofinansowania [zł]:

4 867 290